De echtscheidingsadvocaat

 

Als advocaat hou ik mij, naast strafrecht, hoofdzakelijk bezig met familierecht. Echtscheidingen vormen een belangrijk onderdeel van het familierecht.

 

 Echtscheidingen worden echter alsmaar minder “vechtscheidingen”, niet alleen door de gewijzigde wetgeving, maar ook door de inbreng van ernstige advocaten, die wel degelijk trachten een “vechtscheiding” en nodeloze procedures te vermijden.

 

Zoals in ieder beroep is er helaas kaf onder het koren. Men mag nooit veralgemenen. Mijn kantoor distantieert zich met klem van dergelijke praktijken. Ik benadruk een ethische aanpak, waarbij het belang van de cliënt centraal staat.

 

Uiteraard kost een echtscheiding, zoals iedere procedure, geld. Op mijn kantoor worden kosten en erelonen op een duidelijke en transparante wijze aangerekend. Ik verwijs hiervoor naar de informatie over kosten en erelonen op mijn website www.joslenaerts.be. Voor elke procedure wordt een raming gemaakt van de te verwachten kosten en erelonen. De prognose van de tijdsbesteding in echtscheidingen is echter soms moeilijk, omdat deze ook mee bepaald wordt door de houding van de tegenpartij. Een open dialoog tussen advocaat en cliënt is fundamenteel, voor het vertrouwen dat er wederzijds dient te zijn. De advocaat staat ten dienste van de cliënt en niet andersom. Afrekeningen moeten transparant en controleerbaar zijn. Een advocaat stuurt niet zomaar rekeningen, voor lukrake bedragen.

 

De berichtgeving op T.V. en de media omtrent echtscheidingsadvocaten is dan ook vaak totaal ongenuanceerd. De praktijken van “enkelingen” mogen niet veralgemeend worden.

 

Voor verdere informatie omtrent ondermeer echtscheidingen kunt u steeds terecht bij Mr. J. Lenaerts, advocaat te 3600 GENK, A. Maclotlaan 15 . Telefonisch bereikbaar op 0475 801112

Welkom op de site van Mr. Jos lenaerts:

 

 

Een advocaat nemen is de eerste stap om advies in te winnen of een oplossing te vinden voor uw juridische vragen of probleemsituaties.

 

Daarom is het belangrijk dat u een advocaat neemt die u ten allen tijde correct en professioneel kan bijstaan.

 

Problemen kunnen vaak vermeden of opgelost worden door dialoog en, zo mogelijk, conflict vermijding.

 

Een advocaat verdedigt ook uw rechten en staat aan uw zijde in diverse procedures voor de rechtbank.

 

 

Advocaat:

 

 

Mr. Jos Lenaerts

Geboren te Genk op 05/04/1952, Licenciaat in de rechten K.U. Leuven 1976

KBO / BTW BE 0818.028.714

 

Naast algemene juridische materies, vooral gespecialiseerd in specifieke materies bestaande uit:

 

- Personen- en familierecht

- Strafrecht

 

 

Kantoor:

 

 

Op 1 september 1976 begon Mr. Jos Lenaerts in Genk zijn praktijk als advocaat in het advocatenkantoor Daenen/Arts/Bijnens, later omgevormd tot Omnius advocaten.

 

Op 1 juli 1984 werd hij associé-vennoot.

 

Reeds van bij de start van zijn loopbaan specialiseerde hij zich als advocaat in familierecht en strafrecht, welke materies hij nu reeds meer dan veertig jaar behandelt.

 

Vanaf 1 mei 2017 is hij werkzaam in een privé-praktijk, waardoor hij zich volkomen kan toeleggen op zijn specialisaties.

 

 

Mr. Jos Lenaerts   •   Armand Maclotlaan 15    •    3600 Genk   •   0475 80 11 12   • advocaat@joslenaerts.be